2015-05-13 Sippor

För nån månad sedan frågade min fästmö, som skulle göra ett litet arbete om sippor, om jag ville vara behjälplig med lite bilder. Naturligtvis ville jag det. Här är några exempel på vad vi fann i trakterna runt Kalmar och på Öland

Fältsippa

Backsippa

Mosippa

Tovsippa

Vitsippa

Blåsippa

Grönsippa

Gulsippa

Svavelsippa